Friday, September 23, 2016

แสดงแบบอย่างการจองบัตรแฟนตาซี ภูเก็ต

ภูเก็ตแฟนตาซีเป็นการแสดงในช่วงราตรีกาลที่มีความสละสลวยและอลังการด้วยระบบสุดยอดเทคโนโลยีโชว์ ศิลปขนมธรรมเนียมไทยปรับใช้ที่ผสานเทคโนโลยี การแสดงสุดยอด จนกลับกลายลักษณะเฉพาะสุดยอดโชว์เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งผู้เดินทางสามารถสำรองบัตรภูเก็ตแฟนตาซีล่วงหน้าได้

 

เวลาบริการที่ โรงละคร

ภูเก็ตแฟนตาซี หยุดให้บริการวันพฤหัส  นอกนั้นเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 23.30 น.

กินข้าวเย็นเวลา 18.00-21.00 น.

ชมโชว์เวลา 21.00 น.

ผู้เข้าชมโชว์ไปที่หน้างานไม่ช้ากว่า 30 นาที ก่อนการแสดงเริ่มต้น เพื่อรับตั๋วเข้าชมและกำหนดที่นั่ง

ในกรณีพฤหัสบดี เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจจะเปิดบริการ  ทั้งนี้นักเที่ยวสามารถเช็คได้

 

โชว์ระดับนานาประเทศที่ได้รับการเชื่อถือ

ภูเก็ตแฟนตาซีเป็นโชว์ในช่วงค่ำคืนที่มีความสวยงามและอลังการด้วยระบบสุดยอดเทคโนโลยีการแสดง ศิลปประเพณีนิยมไทยประยุกต์ที่ผสานเทคโนโลยี การแสดงระดับโลก จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะสุดยอดโชว์เพียง หนึ่งเดียวในโลก สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นตะลึงกับเทคนิคอิลลูชั่น และนักแสดงนับร้อย ชีวิต พร้อมช้าง และสัตว์อื่น ๆ นานาชนิด

 

การบุ๊คตั๋วภูเก็ต แฟนตาซี โชว์ในการชมการแสดงการแสดงและรับประทานอาหาร

ราคาเต็มกรณีซื้อตรงกับเคาเตอร์ตั๋วของภูเก็ตแฟนตาซี

บัตรรับประทานข้าวบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำ  (ภัตตาคารมโนราห์ทอง) 

ผู้ใหญ่  ราคา  900  บาท/คน

เด็ก  ราคา  700  บาท/คน

 

บัตรรับประทานข้าวบุฟเฟ่ต์ อาหารค่ำ  (ห้องอาหารมโนราห์ทอง) รถรับส่ง  

ผู้ใหญ่  ราคา  1,200  บาท/คน

เด็ก  ราคา  1,000  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี 

ผู้ใหญ่  ราคา  1,800  บาท/คน

เด็ก  ราคา  1,800  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี รถรับส่ง  

ผู้ใหญ่  ราคา  2,100  บาท/คน

เด็ก  ราคา  2,100  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงภูเก็ต แฟนตาซี โชว์  บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น  (ภัตตาคารมโนราห์ทอง) 

ผู้ใหญ่  ราคา  2,200  บาท/คน 

เด็ก  ราคา  2,000  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงภูเก็ต แฟนตาซี โชว์  บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น(ภัตตาคารมโนราห์ทอง) รถรับส่ง

ผู้ใหญ่  ราคา  2,500  บาท/คน

เด็ก  ราคา  2,300  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงแฟนตาซี ภูเก็ต  บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น(พลับพลาสุริยมาศ) 

ผู้ใหญ่  ราคา  3,150  บาท/คน

เด็ก  ราคา  2,950  บาท/คน

 

บัตรชมการแสดงแฟนตาซี ภูเก็ต  บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น(พลับพลาสุริยมาศ) รถรับส่ง 

ผู้ใหญ่  ราคา  3,450  บาท/คน

เด็ก  ราคา  3,250  บาท/คน

 

ลูกในที่นี้ หมายถึง ผู้ซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี และมีส่วนสูงอยู่ระหว่าง 100 - 140 ซม.

(เด็กซึ่งสูงต่ำกว่า 100 ซม. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการบริการใด ๆ แต่จะไม่มีการสำรองที่นั่งในการชมการแสดง รับประทานอาหาร หรือรถรับส่ง)

 

ผู้เดินทางที่จับจองตั๋วภูเก็ตแฟนตาซีโปรแกรมเฉพาะโชว์และอาหารเย็น ควรเดินทางให้ถึงภูเก็ตแฟนตาซีก่อนเวลา 18.30 น.  สำหรับท่านที่ซื้อโปรแกรมเฉพาะโชว์อย่างเดียว ควรเดินทางให้ถึงภูเก็ตแฟนตาซีก่อน 19.30 น. ประตูสำหรับโชว์เปิดในเวลา 20.30 น.  และการแสดงจะเริ่มโชว์เวลา 21.00 น.  ระยะเวลาในการโชว์ประมาณ 1 ชม. 15 นาที

 

หากท่านทำการซื้อตั๋วกับ Tourthailandbooking.com  ถูกลงประมาณ 36%สามารถจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อความสะดวก หลังจากจ่ายเงิน ท่านจะได้ voucher เพื่อใช้ทำการ check in และแลกตั๋วการแสดง การซื้อตั๋วการแสดงจาก ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลงกว่าราคาจองตรงนะค่ะ

No comments:

Post a Comment