Wednesday, November 23, 2016

รีวิว 5 ข้อเด่น กับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสำหรับนักเที่ยวที่กำลังมองหาแหล่งไปเที่ยวที่น่าสนใจในจ.เชียงใหม่จำพวกการไปเที่ยวสวนสัตว์หรือกำลังวางแผนเพื่อเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายทางการทัศนาจรอย่างมาก และยังไม่รู้ว่าจะคัดเลือกไปที่ไหน วันนี้บทความของเราจะขอเสนอของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อตัวช่วยในการตัดสินใจเพื่อการทัศนาจร ดังนี้


ที่ Night Safari เชียงใหม่ จัดได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่เปิด  ที่ให้บริการยาวนานมากๆ ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้บริการทั้งเวลากลางวันและยามค่ำคืนในประเภทของสวนสัตว์เปิด อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และนับว่าเป็นสวนสัตว์ยามค่ำคืนที่มีขนาดใหญ่โตโดยมีขนาดพื้นที่ 819 ไร่ ภายในแบ่งได้โซนต่าง ๆ ให้ได้เที่ยวดูหลาย เช่นว่า การแสดงน้ำพุเต้นระบำ การโชว์เสือ การบริการห้องประชุม ลานกิจกรรม ทะเลสาปน้ำพุดนตรี โซนแสดงสัตว์และชมวิถีสัตว์ แต่ไม่เพียงที่กล่าวว่ามาเท่านั้น สวนสัตว์ไน ท์ ซาฟารี เชียงใหม่ ยังมี Highlight ที่น่าสนใจไปเที่ยว ดังต่อไปนี้

·           ภัตตาคารยีราฟและการแสดงน้ำพุเต้นระบำ


ร้านอาหารยีราฟ ถือเป็นจุดที่เป็นที่ดึงดูดจุดหนึ่ง ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่นักเดินทางที่มาตั้งใจเดินทางมาเพื่อทานอาหารพร้อมกับการดูการแสดงระบำ โดยให้อาหารยีราฟจะมีอาหารที่มีรสดีทั้งแบบอาหารจานเดียว กับแบบบุฟเฟ่ต์

·           สวนสัตว์ดิจิตอล ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


ส่วนที่มีความน่าสนใจอีกส่วนหนึ่งของไน ท์ ซาฟารี เชียงใหม่นั่นคือ สวนสัตว์digitalที่จัดแสดงนวัตกรรมกับสื่อเทคโนโลยี ถือเป็นอีกเขตหนึ่งที่ถูกใจนักท่องเที่ยวชมทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ

·           การแสดงเสือ

หนึ่งจุดเด่นที่มีความสนใจ และมีผู้ชมได้รอเที่ยวดูกันเป็นอย่างมากมายนั่นคือการแสดงเสือ รวมไปถึงอาณาบริเวณเสือที่หาชมได้ยากจากทั้งโลก

·           โลกของเด็ก

อีกหนึ่งโซนที่ถือเปรียบอาณาจักรเล็ก ๆ ของเด็กทุกนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไน ท์ ซาฟารี เชียงใหม่นั่นคือโซนโลกของเด็กที่มีทั้งเครื่องเล่น เครื่องสันทนาการที่สามารถสร้างความสนุกให้เด็ก ๆ และทุกคนในครอบครัวได้นั่นเอง

·           โซนการแสดงสัตว์ทั้ง 3 ส่วน

เป็นจดเด่นที่ใหญ่ที่สุดของทุกคนที่เข้ามาเยื่มชน โดยแบ่งเขตให้เข้าชมสัตว์ที่น่าสนใจแบ่งเป็น3 โซน ได้แก่อาณาจักรซาวันนา Savanna safari (South Zone) แดนของผู้ล่า Predator Prowl (North Zone) และเส้นทางเดินชมธรรมชาติรอบทะสาปสวอนเลค Jaguar Trail (Walking  Zone)

No comments:

Post a Comment